Koordinatör ve Ortaklar

Istanbul Universitesi (TUR): İstanbul Üniversitesi (TUR): 1453 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin ilk ve en köklü kurumları arasında yer almaktadır. Çeşitli alanlarda bölümleri ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Buna göre: 15 Fakülte, 1 Konservatuar, 2 Meslek Yüksekokulu, 12 Lisansüstü Enstitü vardır. İstanbul Üniversitesi, 2011 yılında Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’na göre ilk 400 üniversite arasında yer alarak ilk 500’deki tek Türk üniversitesi olmuştur. AB ve diğer uluslararası projelerle ilgili geniş bir proje yürütme tecrübesine sahiptir. Uzun yıllardır Horizon2020, ERA-NET, Erasmus+, Horizon Europe ve diğer programlar kapsamında çeşitli projeleri yönetmiş ve yönetmeye devam etmektedir.

Sdruzhenie Bulgarska Targovsko-Promishlena Palata (BUL):1895 yılında kurulmuştur ve Bulgaristan’ın en büyük ve en eski işveren örgütüdür. Uluslararası ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunma, üyelerinin ticari çıkarlarının desteklenmesi, teşvik edilmesi, temsil edilmesi ve korunmasına yönelik bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. BBCI, çok sayıda projeyi yönetmiş, konferanslar, eğitimler, çalıştaylar ve eşleştirme etkinlikleri düzenleyerek Bulgar şirketlerinin ve start-up’ların inovasyon performansını ve dijitalleşmesini teşvik etmektedir. BCCI, AB tarafından finanse edilen çok sayıda projede iletişim faaliyetlerinin lideri olarak deneyim sahibidir.

Hak-İş İşçi Sendikalari Konfederasyonu (TUR):
HAK-İŞ İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1976 yılında Ankara’da kurulmuştur. ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) ve ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) üyesidir. HAK-İŞ, yerel ve uluslararası ölçekte devam eden siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal değişim ve dönüşüm süreçlerinin yanı sıra, Türkiye sendikal hareketinde yeniden yapılanma sürecine dahil olarak, alternatif çözümler üretmek, yeni modeller oluşturmak ve yeni kalıplara öncülük etmek için aktif roller üstlenecek ve çözüm için etkin mekanizmalar kuracak yeni bir yaklaşıma özel önem vermektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli projelerde yer almıştır.

Ankara Kalkinma Ajansi (TUR): Ankara Kalkınma Ajansı (AKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 bölgesel kalkınma ajansı arasında yer alan bir kamu kuruluşudur. Misyonu, projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için destek sağlayan bir merkez olmak, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma modellerini uyarlayarak yeni stratejiler gerçekleştirmektir. ADA, 2010 yılından bu yana 5000’den fazla işletmeye mali destek sağlamıştır. ADA, mali destek programlarının geleneksel yöntemlerle uygulanmasının yanı sıra, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin sorunlarına karşı yerelde özgün çözümler üretmek amacıyla ağ oluşturma platformları kurmakta ve sektör bazlı işbirliği faaliyetleri düzenlemektedir.

Confederacion Sindical Independiente – FETICO (ESP): Tüm ekonomik sektörlerden çalışanları temsil eden FETICO, eğitim, profesyonel destek ve iş rehberliği hizmeti yoluyla bireylerin işgücü piyasasında çalışma ve sosyal koşullarını iyileştirmek için destek sağlayan çok sektörlü bir kuruluştur. FETICO’nun amacı, eğitim ve istihdam alanında dijital yetkinliklerin geliştirilmesini teşvik etmek olan “Avrupa Dijital Beceriler ve İşler Koalisyonu” ağının bir parçasıdır. Ayrıca, Avrupa genelinde çıraklık eğitiminin kalitesini, arzını ve genel imajını güçlendirmek amacıyla hükümetleri ve kilit paydaşları bir araya getiren “Çıraklık için Avrupa İttifakı” üyesidir.

Vitale Tecnologie Comunicazione – VITECO SRL (ITA): Sicilya’da bulunan bir İtalyan KOBİ kuruluşudur. Uzaktan eğitim teknolojileri sağlayıcı olarak ve açık kaynak eğitim platformları geliştirme konusunda güçlü bir uzmanlığa sahiptir. Bu yönüyle ‘ e-öğrenme’ sektöründe lider olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, işbirliğine dayalı öğrenme platformları geliştirmek ve oyunlaştırma da dahil olmak üzere web tabanlı eğitim araçları tasarlamakta ve üretmektedir. VITECO, danışmanlık, araştırma ve eğitim-geliştirme ile dijital iletişim alanlarında uzmanlaşmış 5 İtalyan KOBİ ve 2 kâr amacı gütmeyen kuruluştan oluşan JO Group’un bir parçasıdır. H2020, Interreg Italia-Malta, Intelligent Energy Europe, Erasmus+, COSME, COST vb. gibi birçok Avrupa projesine ve bölgesel/ulusal düzeydeki programların diğer pek çok Ar-Ge projesine katılım sağlamaktadır