Uzaktan Çalışanlar için Avrupa Dijital Beceriler Merkezi

Neden RemoteNET?

Covid-19 pandemisinin neden olduğu uzaktan çalışmaya zorunlu geçiş, hem bireylerde dijital beceri ihtiyacını hem de kurumlar için dijital hazırlık kavramlarını öne çıkarmıştır.

Dijital Beceriler

Uzaktan çalışma yöntemlerine uyum sağlayamayan ve temel dijital becerilere sahip olmayan bireyler işgücü piyasasının dışında kalma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır.

Psiko-Sosyal Sorunlar

Uzaktan çalışan bireyler, iş-yaşam dengesi, zaman ve stres yönetimi ile ilgili sosyo-psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler.

Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları

Yanlış duruş ve çalışma pozisyonları kas-iskelet sistemindeki önemli rahatsızlıklardan sorumludur

Hedef Gruplar

Halihazırda işgücü piyasasında uzaktan çalışan kadın ve erkekler: Uzaktan çalışmaya bağlı olarak iş süreçlerini evden yürütecek çalışanların gerekli donanımlara sahip olmaları için desteklenmeleri sağlanacaktır.
Uzaktan çalışmaya geçiş ile birlikte istihdam dışında kalmış bireyler: Söz konusu grubun becerilerinin güçlendirilerek işgücü piyasasına (yeniden) girişlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır. Bu anlamda, açık kaynaklı ve ücretsiz erişime sahip materyallere sahip olacaklardır.

Sonuçlar

Uzaktan Çalışma İstasyonu

Yetişkin öğrenenler için ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğrenme materyallerini içeren dijital bir iş platformudur. Sanal ofiste, gerçek bir ofis ortamında olduğu gibi çalışma araçlarını bulabileceklerdir

Uzaktan beceriler için kitlesel açık çevrimiçi kurs

Bireyler, uzaktan çalışmaya odaklanarak dijital beceri kapasitelerini geliştirmek için öğrenme kaynaklarına erişebilirler. Çevrimiçi e-Öğrenim kursu, farklı dijital becerileri hedef alan kurslar ile uzaktan çalışma araçlarını içermektedir.

Uzaktan Çalışanların Esenliği İçin İnteraktif Kılavuz

Uzaktan çalışanların fiziksel ve psiko-sosyal açıdan refahlarını iyileştirmek için çevrimiçi bir kılavuzdur. Kılavuz, ergonomi alanında duruş bozukluklarını görünür kılmak için Artırılmış Gerçeklik senaryoları ile desteklenmektedir.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”