Координатор и партньори

Истанбулски университет (Турция): Основан през 1453 г., Истанбулският университет е сред първите и най-дългогодишните институции в Турция. Разположен в различни кампуси и изследователски центрове, той включва: 15 факултета, 1 консерватория, 2 професионални училища, 2 колежа и 12 института. Според Академичната класация на университетите по света (ARWU), през 2011 г. Истанбулският университет се нарежда сред първите 400 университета, което го прави единствения турски университет в първите 500. Истанбулския университет е управлявал и продължава да координира проекти по програмите “Хоризонт 2020”, ERA-NET, „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и други.

Сдружение Българска Търговско-Промишлена Палата (България): Основана през 1895 г., БТПП е най-голямата и стара българска работодателска организация. Палатата е независима, неправителсвена организация за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество. БТПП насърчава иновациите и дигитализацията на българските предприятия и стартиращи компании чрез участието в множество проекти и организирането на конференции, обучения, семинари и събития. БТПП има опит като координатор на комуникационните дейности на значителен брой европейски проекти.

Hak Isci Sendikalari Konfederasyonu (Турция): Конфедерация на синдикатите HAK-IS е основана през 1976 г. в Анкара. Организацията е филиал на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC). HAK-IS налага нов подход в турското профсъюзно движение чрез участие в процес на преструктуриране, чрез който да поеме активна роля в създаването на алтернативни решения, прилагането на нови модели и ефективни механизми за решения на настоящите политически, икономически, културни и социални промени и процеси на трансформация на местно и международно ниво. Организацията е участвала в национални и международни проекти.

Ankara Kalkinma Ajansi (Турция): Агенцията за развитие на Анкара (ADA) е правителствена (обществена) организация, една от 26 агенции за регионално развитие под ръководството на Министерството на промишлеността и технологиите. Нейната мисия е да бъде център за предоставяне на подкрепа за разработването и изпълнението на проекти и намирането на нови стратегии чрез приспособяване на иновативни и устойчиви модели на развитие. ADA е предоставила финансова подкрепа на повече от 5000 предприятия от 2010 г. насам. В допълнение към стандартните начини на изпълнение на финансови програми за подкрепа, ADA създава платформи и организира секторни дейности за намиране на местни уникални решения на проблемите, пред които са изправени предприемачеството и иновационните екосистеми.

Confederacion Sindical Independiente – FETICO (Испания): Многосекторна организация, която представлява работниците от всички икономически сектори и предоставя подкрепа за подобряване на техните работни и социални условия чрез обучение, професионална подкрепа и услуги за кариерно развитие. FETICO е част от европейската мрежа „Коалиция за дигитални умения и работни места“, чиято цел е да насърчи развитието на дигитални компетентности в сферата на образованието и заетостта. Организацията е също така и член на „Европейския алианс за професионална подготовка“, който обединява правителства и ключови заинтересовани страни, за да подобри качеството, предлагането и цялостния имидж на стажовете в Европа.

Vitale Tecnologie Comunicazione – VITECO SRL (Италия): Италианско МСП, базирано в Сицилия. Доставчик на технологии за дистанционно обучение и лидер в сектора на електронното обучение със солидна експертиза в платформите с отворен код. Също така разработва уеб-базирани решения за съвместно учене с образователно съдържание, вкл. т.нар. „сериозни игри“, които са с образователна, а не развлекателна цел. VITECO е част от JO Group, клъстер от 5 италиански МСП и 2 неправителствени организации, специализирани в консултации, научноизследователска и развойна дейност и дигитална комуникация. Участва в множество европейски проекти по програмите “Хоризонт 2020”, Interreg „Италия-Малта“, „Интелигентна енергия – Европа“ , „Еразъм+“, COSME, COST, т.н. и много други проекти по регионални/национални програми.