Онлайн ръководство с Обогатена Реалност

„Онлайн ръководството за въздействието при работа от разстояние“ служи като отправна точка за управление на времето, осигуряване на баланс между работата и личния живот, както и управлението на стреса и използване на различни ергономични приложения, свързани с други проблеми, причинени от работата от разстояние. Наръчникът ще бъде разработен чрез технологията за Обогатена Реалност, което прави разпознаването на нарушенията на стойката видими в ергономията и създава подходяща програма за интервенция.

Предупреждение. За да използвате инструмента AR Tool, първо трябва да се регистрирате/включите в платформата на следната връзка:  https://platform.remote-net.eu/secure/register