Онлайн курс електронно обучение

Масовият съвместен отворен онлайн курс в позволява на участниците да изберат курсове за електронно обучение според своите нужди и мотивации. Потребителите имат достъп до конструктивни и обобщаващи тестове за проверка на своите знания.